Vyjádření k situaci na Ukrajině

Sdílet na
Sdílet

SDÍLEJTE
Společnost Johnson Controls a naši zaměstnanci po celém světě přejí Ukrajině a jejímu lidu mír a stabilitu. Věříme, že všichni musíme sehrát svou roli při vystupování proti násilí, a stojíme po boku lidí na celém světě, kteří se solidárně spojili, aby prosazovali mír.
 
 
Zaměřujeme se na způsoby, jak můžeme pomoci našim místním týmům, a poskytujeme podporu humanitárnímu úsilí v dané oblasti. I když jsme vděční, že všichni členové našeho týmu na Ukrajině hlásí, že jsou v bezpečí, zůstáváme odhodláni pomáhat při záchranných akcích a podporovat ty, kteří to potřebují, včetně těch, kteří mohou být postiženi jako nevinní přihlížející v této strašné situaci.
 
Naše rozhodnutí a činy odrážejí naše neochvějné hodnoty a náš závazek dělat to, co je správné. Inspiruje nás neuvěřitelná podpora, kterou naši zaměstnanci, zákazníci, partneři a komunity projevují ukrajinskému lidu a jeho právům.
Společnost Johnson Controls, která staví na pevných základech štědrosti našich zaměstnanců, se rozhodla darovat stejnou částku, která jimi byla vybrána, a věnuje tak 250 000 dolarů na podporu humanitárního úsilí na Ukrajině.

Podnikáme také další přímé a okamžité kroky – Johnson Controls pozastavuje své podnikání v Rusku. Společnost Johnson Controls jako taková splní stávající smluvní závazky v možném rozsahu a v plném souladu se sankcemi, přičemž nebude přijímat nové obchody nebo objednávky.

Naše rozhodnutí a činy odrážejí naše neochvějné hodnoty a náš závazek dělat to, co je správné. Inspiruje nás neuvěřitelná podpora, kterou naši zaměstnanci, zákazníci, partneři a komunity projevují ukrajinskému lidu a jeho právům.
Sdílet na
Sdílet